rodinnecentrum
V dobrom aj v zlom

Aktivity rodinného centra

Aktivity rodinného centra sú zamerané tak, aby si u nás každá generácia našla to svoje, nech sa páči, vyberajte, tešíme s ana Vás

 

 Pre najmenších a školákov:

Baletná príprava pre deti už od 3 rokov

Doučovanie - slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika

Pre školy, mimoškolské zariadenia a záujmové útvary:

Základy gymnastiky a baletu pre tanečné a športové kluby 

Tvorivé dielne a spoločné eventy, výlety, organizovanie podujatí

Hravo riešime konfliktné situácie - cyklus prednášok a cvičení ako prevencia kriminality, šikany, kyberšikany a zvládania záťažových situácií doma a v škole

Pre študentov

Príprava na prijímacie pohovory

Poradenstvo pri vypracovaní seminárnych, bakalárskych a diplomových prác

Poradentvo pri začínajúcom podnikaní alebo hľadaní zamestnania

Pre mladé rodiny 

Poradenstvo pri hľadaní zamestnania po materskej/rodičovskej dovolenke, začínajúce podnikanie, 

Poradenstvo pri zvládaní krízových situácií v rodine, rozvode a pod. - spolupráca s renomovanou mediačnou kanceláriou v Prešove

Pomoc mladým mamičkám s nákupom, opatrovaním detí, doprevádzanie na krúžky a pod.

Pre našich seniorov

Ako udržať krok s dobou - súbor prednášok a aktivít pre seniorov pre lepšie zvládnutie a pochopenie súčasnej spoločenskej situácie

Besedy na zaujímavé témy - Takí sme boli, Ako sa nenechať oklamať podvodníkmi, Ako sa chrániť pred manipuláciou blízkych a okolia, Ako sa nestať obeťou siekt... a mnoho ďalších

Pomoc v domácnosti, nákup potravín a liekov

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať - telefonicky, mailom alebo osobne na Nám. Mieru č. 1 v Prešove