rodinnecentrum
V dobrom aj v zlom

Aktuality

 

Ďakujeme mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške

1155,- Eur na

čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním

činností a aktivít

zameraných na:

1. Seniorov - aktivity na zvýšenie právneho povedomia, sebavedomia, sebapoznania, sebapresadenia.

2. Deti a mládež: aktivity zamerané na vzdelávanie v oblasti školskej mediácie a využívanie mediácie pri riešení konfliktov v školskom prostredí.

Projekt prebieha v mesiacoch september - november 2018.

Viac info v priložených letákoch, telefonicky alebo e mailom.

Ďakujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletná príprava pre deti od 3 - 12 rokov

Prebieha zápis nových členov

Chcem sa stať baletkou - toto si povedalo väčšina malých, ale aj väčších dievčat. No nie je to také jednoduché. Treba začať už v útlom veku s baletnou prípravou.

MINI BALETNÁ PRÍPRAVA pre deti od 3 rokov  

Cieľom hodín je osvojenie si správneho postavenia, držania tela a oboznámenie sa so základnými prvkami techniky klasického tanca. Prostredníctvom hodiny baletu dieťa hravou formou rozvíja svoju pohybovú koordináciu, rytmus, orientáciu a pohyb v priestore, pohybový rozsah, spevňuje svalstvo.

Hodina pozostáva zo zahrievacích cvičení, prípravných cvičení na zemi, spevňujúcich a naťahujúcich cvičení, základných prvkov pri tyči a krátkych pohybových variácií. Súčasťou hodiny sú tiež rytmicko-pohybové variácie v priestore a práca s hudbou.

Prihlásiť sa a bližšie informácie získate na:
0905 135 023 
0907 338 757
vdobromajvzlom@gmail.com 

Baletná príprava prebieha 

KAŽDÚ STREDU od 16.30-17.30 v PKO Šváby!!! 

 Tréning : 

Tréning v PKO Šváby. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  • Rodinné centrum V dobrom aj v zlom
  • Nám. Mieru č. 1, č. dverí11, 080 01 Prešov
  • 0905135023, 0907338757
Scan_Oznamenie_o_spracuvani_osobnych_udajov0001.jpg
Scan_Oznamenie_o_spracuvani_osobnych_udajov0002.jpg
Pozvanka_Seniori.doc
Pre_skoly.doc