rodinnecentrum
V dobrom aj v zlom

Kontakt

 

 Rodinné centrum V dobrom aj v zlom

centrum riešenia konfliktov a sporov

  Nám . Mieru 1, č.dverí 11

  080 01 Prešov 

 email : vdobromajvzlom@gmail.com

 kontaktná osoba:  Mgr. Tatiana Hudáková  0907 338 757

                                     Mgr. Martina Kozmová  0905 135 023

                                

 

  •