rodinnecentrum
V dobrom aj v zlom

O nás

 

Rodinné centrum V dobrom aj v zlom vzniklo 10.3.2017 s cieľom spoločenský vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty.

Poslanie a predmet činnosti centra:

-          Tvorba, organizovanie a návšteva vzdelávacích a kultúrne-spoločenských programov

-          Sprostredkovania odborného poradenstva v oblasti manželských vzťahov a výchovy

-          Uľahčiť komunikáciu medzi rodinami a lokálnymi rodinnými združeniami

-          Predchádzať sociálno-patologickým javom z dôsledku rozpadu rodín a nedostatočnej výchovy detí

-          Spoločenský vyzdvihovať postavenie seniorov v dnešnej spoločnosti

-          Napomáhať k zvládaniu konfliktov v rodinách.

-          Pomáhať rodinám, ktoré nie sú schopné v plnej miere plniť svoje primárne funkcie.

Aktivity a ciele rodinného centra:

- organizácia prednášok, workshopov, konferencií pre laickú aj odbornú verejnosť

- organizácia workshopov a prednášok pre deti, mladých ľudí, mamičky na materskej a mladých rodičov bez podpory širšej rodiny, pre seniorov

- tvorivé dielne, krúžky, tanečné a kultúrno-zábavné podujatia a iné...

Príďte sa s nami  podeliť o svoje radosti aj starosti, ktoré so sebou rodinný život nepochybne prináša. Tešíme sa na Vás!

 

Na aktivity je potrebné nahlásiť sa vopred telefonicky, mailom.

 Bližšie informácie Vám poskytne náš tím.